Typisk Form designbyrå

Om

designbyrå stockholm, prestigeslös byrå, heli björkman, pelle björkman, grafisk design, grafisk formgivning, typisk form

 

Typisk Form är en grafisk designbyrå – vi formger text och bild. Våra uppdragsgivare ger oss förutsättningar och vi bidrar till processen med vår kompetens och långa erfarenhet. Vi jobbar gärna med hela koncept och ser till att de hänger ihop i alla kanaler, både som trycksaker och digitalt. På vår webbsida har vi samlat några referensupprag och vi presenterar våra tjänster. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Erfarenhet
Som uppdragsgivare ska du känna dig trygg i samarbete med oss, kunna lita på att designen fungerar för ändamålet och att produktionen flyter enligt plan. Vår erfarenhet är lång och vi har varit ansvariga för många komplexa projekt. Till exempel har vi löpande producerat tidningar i upplagor om femtiotusen, formgivit böcker som ska fungera i tio språkversioner samt deltagit i processen att ta fram omfattande grafiska profiler och manualer.

Arbetssätt
Vi är en personlig, prestigelös byrå som är lyhörd inför våra uppdragsgivares utmaningar. Att hålla tidsplaner och budget värderar vi högt. Vi åtar oss gärna komplexa uppdrag som kräver olika kompetenser. I vårt nätverk finns erfarna skribenter, fotografer, illustratörer, översättare, webbutvecklare och andra som vi trivs att samarbeta med. Som uppdragsgivare får du på så sätt rätt slutresultat – både när det gäller visuellt uttryck och pris.

Ramavtal
Genom vårt samhällsengagemang har vi kommit att jobba mycket med offentlig förvaltning. Vi har haft ramavtal med flera statliga myndigheter. Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Skolverket, Svenska institutet och Sveriges riksdag är några exempel.

Våra uppdragsgivare
Vi trivs med blandningen av våra uppdragsgivare som består av både små och stora organisationer; myndigheter, privata småföretag, kultur- och intresseorganisationer.

Vi har jobbat med:
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet
Bilda förlag
Bonnierförlagen
Designfakulteten, KTH
Design House Stockholm
Designtorget
HRF, Hörselskadades Riksförbund
Kemikalieinspektionen
Kungliga biblioteket
Mistra
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket
Nordien Systems
Nordea
Norstedts
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patentombudsnämnden
Regeringskansliet
Riksteatern
Rädda barnen
Skolverket
Sollentuna kommun
Svensk Byggtjänst
Svenska ILO-kommittén
Svenska institutet
Säkerhetspolisen
Södertälje sjukhus
Talking Wellness
Unesco
UR Förlag
Vinnova
Volkswagen
VREF, Volvo Research and Educational Foundation

Pelle Björkman   AD/Grafisk formgivare /Produktionsledare

Pelle Björkman
AD/Grafisk formgivare
/Produktionsledare

Heli Björkman   AD/Grafisk formgivare /Projektledare

Heli Björkman
AD/Grafisk formgivare
/Projektledare