Typisk Form designbyrå
ihop.jpg

Bilder

Bilder

En bild säger mer. Ibland är motivet givet, ibland inte alls. Ska en fotograf anlitas? Illustratör? I vissa fall går den perfekta bilden att hitta i organisationens arkiv. Ibland på en bildbyrå. Vilket manér är rätt för budskapet? Ska det vara pedagogiskt? Hänförande? Vackert? Mörkt? Och framför allt, vad är det för budget? Här intill kan du se några av de bildval vi gjort. Fler exempel hittar du bland alla referensuppdrag här på webbsidan.

 
Djuretik , informationsbroschyr om djuretik för Jordbruksdepartementet.

Djuretik, informationsbroschyr om djuretik för Jordbruksdepartementet.

Uppslag ur broschyr om Sveriges 16 miljökvalitetsmål, detta om begränsad klimatpåverkan, för Naturvårdsverket.

Uppslag ur broschyr om Sveriges 16 miljökvalitetsmål, detta om begränsad klimatpåverkan, för Naturvårdsverket.

DR för resemagasinet Vagabond. Foto: Ulf Huett.

DR för resemagasinet Vagabond. Foto: Ulf Huett.

Bilduppslag ur Study in Sweden. Uppdragsgivare: Svenska institutet.

Uppslag ur årsredovisning för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Uppslag ur årsredovisning för Nämnden för hemslöjdsfrågor.

hedersbrott.jpg
Uppslag ur  Celebrating the Swedish way  för Svenska institutet. Lärs mer  här.

Uppslag ur Celebrating the Swedish way för Svenska institutet. Lärs mer här.

Omslag till Flyktingmottagandet för MUCF. Läs mer här.

Omslag till  Celebrating the Swedish way , om svenskt firande för Svenska institutet. Bilden visar den spanska utgåvan.

Omslag till Celebrating the Swedish way, om svenskt firande för Svenska institutet. Bilden visar den spanska utgåvan.

Uppslag ur Celebrating the Swedish way för Svenska institutet. Lärs mer här.

Uppslag ur årsredovisning för Säkerhetspolisen fotograferade av Pontus Johansson. Se mer om projektet här.

Bilder till Svenska ILO-kommitténs webbsida.

ILObild.jpg