Typisk Form designbyrå
P1020697.jpg

Böcker & rapporter

böcker, grafisk form, bokformgivning, rapporter,

Böcker

Att bläddra i en nytryckt bok är en upplevelse för alla sinnen. En bok är enkel att ta med och rolig att ge bort. Informationen i den är begränsad till det fysiska objektet och därför lätt att överblicka. Förutom de givna formgivningskomponenterna kan format, typen av band och papper och laminat bidra till att skapa en unik produkt. Vissa böcker bör vara tåliga, andra klassiska och en del mest bara billiga att producera. Med e-böcker, å andra sidan, finns möjligheter till interaktivitet. Se exempel nedan om Dyslexi.

 

Arkitekturmuseet, om svensk arkitektur på spanska

Svensk Byggtjänst

VREF – Volvo Research and Educational Foundation

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

När vi fick uppdraget att designa Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor för MUCF ombads vi ta fram en helt ny form men ”snegla” på den existerande grafiska profilen och andra rapporter myndigheten hade producerat. Vi valde nytt typsnitt, kompletterade färgkartan och valde dokumentära bilder från flyktingvågen 2015. När vi sedan fick i uppdrag att även formge serien Fokus om ungas etablering utgick vi från grafiska formen för Flyktingmottagandet

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor. 

Fokus 16 & 17 är en rapportserie i fem delar om ungdomars etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Typisk Form stod för grafisk formgivning, original och produktionsledning.

 

UR-Förlag

Dyslexi – Mina bästa sidor är ordblinda. Om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, med texter av bland andra Petter och EF-grundaren Bertil Hult. Boken gavs ut både som pappersbok och interaktiv e-bok för platta. Typisk Form formgav båda utgåvorna. 

 

Tung gung. Illustrationer Kenneth Andersson.

Kungliga biblioteket

Libris 40 – Att bryta ny marc – en jubileumsbok

Fler böcker