Typisk Form designbyrå
AV1.jpg

Grafik, symboler och ikoner

Grafik, symboler & ikoner

Olika typer av enkla illustrationer har ett brett användningsområde vid grafisk formgivning. De kan ha en pedagogisk funktion, åskådliggöra avancerade skeenden eller förhållanden så som grafik gör. De kan läggas in för att lätta upp tung information. Eller för att slå an en ton. För mer avancerade illustrationer eller ett specifikt manér anlitar vi helst specialiserade illustratörer.

Ikonerna för Sveriges 16 miljökvalitetsmål togs ursprungligen fram för Miljödepartementet men används numera av flera berörda organisationer. Typisk Form stod för art direction. Illustrationer av Tobias Flygar.

 
 

Ur Nationalbibliografin för Kungliga biblioteket.

Märke för World of bliss, redaktionell webbsida för kvinnor.

Symbol till familje-konferens, för Socialdepartementet