Typisk Form designbyrå
Kemi1.jpg

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen

”Personalen är organisationens viktigaste resurs.” Det slog Kemikalieinspektionens kommunikationschef fast vid vårt första möte om en årsredovisning. Vi föreslog att att fylla den med svart-vita bilder på denna viktiga resurs. Den grafiska profilen är i övrigt färgglad och på detta sätt kompletterade bilderna den övriga formgivningen. Bilderna kommer från två olika årsredovisningar med samma tema.

En myndighet som arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt och strävar efter att minska riskerna för att människor och miljö skadas.