Typisk Form designbyrå
IMG_3991.jpg

Konferens- och eventmaterial

Konferenser, events och utställningar

Inför konferenser, utställningar och events är det för igenkänningen skull effektivt att skapa en sammanhållen grafisk form för all kommunikation. Inbjudan, program, rollups, monter, diskar och banderoller är exempel på vanliga informationsbärare. Här kan du läsa mer om våra uppdrag för Skolverket.

Skolverket

Skolverkets monter på mässan Bok & bild i Göteborg år 2016.

Eventmaterial för Skolverkets satsning på natur- och teknikorienterade ämnen. Se mer här.