Typisk Form designbyrå
IMG_3991.jpg

Konferens- och eventmaterial

Konferenser, events och utställningar

Inför konferenser, utställningar och events är det för igenkänningen skull effektivt att skapa en sammanhållen grafisk form för all kommunikation. Inbjudan, program, rollups, monter, diskar och banderoller är exempel på vanliga informationsbärare. Här kan du läsa mer om våra uppdrag för Skolverket.

Skolverket

Skolverkets monter på mässan Bok & bild i Göteborg år 2016.

NT-lyftet

NT lyftet (ovan) syftade till att skapa ett större intresse för Natur- och teknikorienterade ämnen hos landets högstadie- och gymnasieelever. Den omfattande satsningen pågick under flera år. Typisk Form fick i uppdrag att skapa en sammanhållande grafisk identitet för satsningen. Inledningsvis tog vi fram material för en konferensserie som inkluderade mappar, annonser, inbjudningar, program, banners, flyers och rollups). Senare följde även andra uppdrag i samma grafiska form, till exempel inspirationsmaterial för lektioner.