Typisk Form designbyrå
kb_front_ny.jpg

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket (KB) är både ett publikt bibliotek och en myndighet med uppdraget att bevara, digitalisera och dokumentera sina samlingar.

Den grafiska profilens tillämpning på Kungliga bibliotekets monter på Bok & bibliotek 2018. Foto: Titti Matsson / KB

Uppdatering av grafisk profil

Under 2016–2017 hade Typisk Form i uppdrag att uppdatera Kungliga bibliotekets (KB) grafiska profil. Tillsammans med  KB:s kommunikationsavdelning gjorde vi en översyn av befintligt kommunikationsmaterial, till exempel skyltar, foldrar, rapporter och presentationer. Typisk Form fungerade också som rådgivare och bollplank.

KB önskade i första hand fungerande mallar för egen trycksaksproduktion och en mindre uppfräschning av befintlig profil eftersom arbetet med en ny webbsida påbörjades parallellt. Vi kompletterade den befintliga färgskalan med fyra kombinationsfärger och såg över och tog fram nya mallar till broschyrer, rapporter, skyltar, presentationer m.m. En grafisk manual producerades för att underlätta produktion av återkommande kommunikationsmaterial.

Nationalbibliografin

Hur många böcker fick KB in förra året? På vilka språk var de skrivna och hur många var egenutgivna? Svaret finns i KB:s nationalbibliografi, som sammanfattar den svenska utgivningen och ger en unik överblick av den svenska bokproduktionen. Typisk Form har producerat de tre senaste populärversionerna av rapporterna.

Animationen togs fram som en teaser för Nationalbibliografin i siffror 2017, se nedan.