Typisk Form designbyrå
IMG_7728.jpg

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hösten 2016 fick Typisk Form i uppdrag att formge och producera rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med ett önskemål om uppfräschning av befintlig form. Vi valde bland annat att komplettera färgskalan, föreslog ett nytt typsnitt och tog fram nya formelement.

Fokus 16 & 17 (nedan) formgav vi sedan i den nya grafiska formen. Se fler bilder här.

 
En myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.