Typisk Form designbyrå
IMG_7728.jpg

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hösten 2016 fick Typisk Form i uppdrag att formge och producera rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Myndigheten önskade fräscha upp den grafiska form som deras rapporter producerades i. Vi valde bland annat att komplettera färgskalan med nya färger, föreslog ett nytt typsnitt och tog fram nya formelement.

Kort därefter fick vi även i uppdrag att formge den återkommande rapportserien Fokus 16 & 17 (nedan) i den nya grafiska formen. Se fler bilder här.

FlyktingBild.jpg

Uppslag ur Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor.

Uppslag ur Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor.