Typisk Form designbyrå
Smide.jpg

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är kanske Sveriges minsta myndighet. Likväl har de ett behov av att kommunicera sin verksamhet. Typisk Form har i ett tidigare samarbete producerat myndighetens första formgivna årsredovisningar, en tidigare version av webbsidan, nyhetsbrev annonser och annat. Nedan visas ett blandat urval arbetsprover.

En myndighet som har i uppdrag att främja hemslöjd i hela landet.
 

Årsredovisning 2012 & 2013

Årsredovisningen strukturerades enligt regleringsbrevet och fick ett fint mottagande av Kulturdepartementet. En begränsad upplaga av den första årsredovisningen broderades för hand med korsstygn. Typisk Form producerade även årsredovisningen 2013 enligt samma grundmall och form.

Logotype till Slöjd håller, en webbsida av landets hemslöjdskonsulenter.