Typisk Form designbyrå
RK_P1000839.jpg

Regeringskansliet

Regeringskansliet

Typisk Form hade ramavtal med Regeringskansliet under drygt tio år. Under denna tid formgav vi en mängd informationsmaterial till de olika departementen. Bland annat producerade vi sju omgångar av Regeringskansliets årsbok, tog fram en miniprofil till Finansdepartementet inför Euro-omröstningen och formgav rapporter, konferensmaterial och omslag till en mängd SOU.

 
En myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

Typisk Form producerade sju årgångar av Regeringskansliets årsbok. I uppdraget ingick även att producera en engelskspråkig och en lättläst version.

hedersbrott.jpg