Typisk Form designbyrå
Sapo1.jpg

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen

Typisk Form var med och konceptutvecklade Säkerhetspolisens första två verksamhets-berättelser. Första året illustrerade Susanne Engman. Andra året anlitades fotografen Pontus Johansson. Bilderna skulle spegla Säkerhetspolisens arbete och ge en dokumentär känsla.

 
Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten.