Typisk Form designbyrå
SkolverketMapp.jpg

Skolverket

Skolverket

Typisk Form har haft ramavtal med Skolverket i tolv år. Under dessa år har vi producerat alla förekommande formgivningsuppdrag, till exempel rapporter och andra böcker, annonser, vepor, broschyrer och banners. Här intill visar vi några av uppdragen som exempel.

Skolverket är en myndighet som ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

NT-lyftet

NT lyftet (ovan) syftade till att skapa ett större intresse för Natur- och teknikorienterade ämnen hos landets högstadie- och gymnasieelever. Den omfattande satsningen pågick under flera år. Typisk Form fick i uppdrag att skapa en sammanhållande grafisk identitet för satsningen. Inledningsvis tog vi fram material för en konferensserie som inkluderade mappar, annonser, inbjudningar, program, banners, flyers och rollups). Senare följde även andra uppdrag i samma grafiska form, till exempel inspirationsmaterial för lektioner.

Elever som är papperslösa är ett stödmaterial för lärare och annan skolpersonal som arbetar med papperslösa skolbarn. Illustrationer av Tobias Flygar.

 

Varför hoppade du av, rapport om ungdomar som hoppat av eller bytt studieinriktning på gymnasiet.

Diplomen delades ut till skolor som detog i Skolverkets kompetenshöjning i särskilt utsatta områden.

Formgivning av diplom för skolor som deltog i ”kompetenshöjning i särskilt utsatta områden”.

Uppslag ur boken Fakta aj anglemos på språket kelderash.

Grafisk formgivning av boken Fakta aj anglemos på språket kelderash.