Typisk Form designbyrå
celeb1 kopia.jpg

Svenska institutet

Svenska institutet

Omslag till Det här är Sverige.

Uppslag ur Det här är Sverige på engelska.

Uppslag ur Det här är Sverige på franska.

Omslag till Festseder på spanska.

Uppslag ur Festseder på spanska.

Innehållsförteckning till Celebrating the swedish way.

Svenska institutet (Si) har varit en återkommande uppdragsgivare till oss, både före och efter ramavtalens införande. Det har resulterat i flera publikationer, alla har handlat om Sverige och alla producerade i flera olika språkversioner.

  • Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2001 tog Si fram en serie av 27 bildrika böcker som beskrev Sveriges förhållande till respektive EU-land eller ansökarland. Vi formgav och bildsatte.

  • År 2003–2005 producerades ”Kulturserien” – sju böcker om samtida svensk kultur (barnlitteratur, design, film, mode, modern dans, litteratur, popmusik. De respektive författarna var experter inom sitt område. Till exempel skrev Jan Gradvall om popmusik och Ingrid Elam om litteratur. Typisk Form konceptutvecklade, formgav och bildsatte. Resultatet blev sju karameller om kultur.

  • Det här är Sverige och Festseder ingår i en trio skrifter om Sverige. Typisk Form formgav och bildsatte.

”Kulturserien om samtida svensk kultur. Typisk form konceptutvecklade, formgav och bildsatte.

Study in Sweden vänder sig till utländska högskolestudenter.