Typisk Form designbyrå
si_intro2.jpg

Svenska institutet

 

Svenska institutet

Svenska institutet (Si) har varit en återkommande uppdragsgivare till oss, både före och efter ramavtalens införande. Det har resulterat i flera publikationer om Sverige, svenskarna och det svenska samhället. De har producerats i flera olika språkversioner. För Svenska institutet har vi också producerat verksamhetsberättelser och flitigt anlitats som bildredaktör.

En myndighet som har i uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige.

Det här är Sverige, en skrift som presenterar Sverige.

Celebrating the Swedish Way, en skrift som handlar om svenska högtider och festseder.

Kulturserien, en serie skrifter om samtida svensk kultur. De olika delarna bestod av litteratur, film, mode, design, popmusik, dans och barnlitteratur och författades av specialister inom sina områden.