Typisk Form designbyrå
scenp2.jpg

Tidningar & nyhetsbrev

Tidningar och nyhetsbrev

Att låta intresserade läsare återkommande ta del av nyheter från organisationen är ett sätt att påminna om verksamheten, att hålla intresset vid liv. Det kan göras med något av de digitala verktyg som finns och skickas till e-postadresser eller genom utskick av en pappersprodukt. Varje dag eller bara en enstaka gång. Typisk Form kan skapa hela produkten eller mallar för egen produktion.

Designfakulteten, Kungliga Tekniska Högskolan

Tidningen D08–14 är ett sammanfattande magasin över Designfakultetens verksamhet inför nedläggningen 2015. Typisk Form stod för art direction, grafisk formgivning, bildletning och produktionsledning.

 
Designfak.jpg

Nordea

Typisk Form har har haft i uppdrag att återkommande producera fyra olika redaktionella produkter för Nordea. Månadsmagasinet PB Magazine och nyhetsbrevet Placeringsnytt distribuerades till Nordea Private Bankings kunder. Tidningen Aktiemarknadsnytt informerade med extremt kort produktionstid om senaste nytt på aktiemarknaden. Vi producerade också Placeringsguiden, en tidning om olika typer av sparande för bankens kunder. 

 

Riksteatern

Tidningen Scenpass Sverige producerades av Riksteatern för medlemmarna i syfte att presentera scenkonstutbudet i hela landet. Förutom redaktionellt material innehöll tidningen också en katalog över uppsättningar på landets scener. Produktionstiden var extremt kort, tre veckor, då text, turnélistor och form växte fram i nära samarbete med Riksteaterns redaktör. Typisk Form stod förutom för formgivningen även för originalproduktion och produktionsledning. 

 
scenp2.jpg

Statstjänstemannaförbundet

Nyhetsbrev till Statstjänstemannaförbundets medlemmar anställda på Regeringskansliet. Nyhetsbrevet gavs ut med fyra nummer per år och Typisk Form stod för grafisk form, bildletning och produktionsledning.