Typisk Form designbyrå
typografi_new.jpg

Typografi

 

Typografi

Att typografera innebär att omsorgsfullt bearbeta texten. Göra den läsbar och tydlig och att förstärka ett budskap. Det handlar om att välja rätt typsnitt och skapa dynamiska rubrikhierarkier med hjälp av storlek, vikt och färg. Att välja symmetri, komponera ingresser, anfanger, bildtexter, citat och brödtext i en eller flera spalter. Allt för att formen ska stödja läsupplevelsen, så att informationen uppfattas på avsett vis. 

 

Uppslag ur Riksteaterns program för Teaterdagarna tre år i rad