Typisk Form designbyrå
Manual.jpg

Visuell identitet

Visuell identitet
och logotyper

En grafisk profil är organisationens ansikte utåt. Vanligtvis innehåller den anvisningar om hur logotypen ska användas, vilka typsnitt som gäller och en färgskala att hålla sig till. Den kan vara mer eller mindre omfattande. I stora organisationer är det effektivt att styra upp standarddokument, till exempel broschyrer, kataloger och rapporter genom mallar. I en mindre organisation räcker det ofta att skapa en logotype, webbplats och att ta fram standardiserade e-post, brevpapper och fakturor. Typisk Form designbyrå har tagit fram flera grafiska profilprogram och logotyper för både stora och små organisationer. 

 

Kungliga biblioteket

År 2017 fick Typisk Form i uppdrag att uppdatera Kungliga bibliotekets grafiska profil. Uppdraget inkluderade att ta fram en användbar grafisk manual och mallar för standardtrycksaker. Vi behöll logotypen, förstärkte typsnittet Sentinels betydelse för den visuella identiteten och kompletterade de fyra färgerna med varsin kombinationsfärg. 

Södertälje sjukhus

Logotypen för Södertälje sjukhus tog vi fram för tjugo år sedan. Med stolthet konstaterar vi att den fortfarande håller. Arbetet inkluderade utvecklandet av en grafisk profil samt manual med anvisningar om färger och typsnitt. 

 
SSprofil.jpg

Bilden föreställer Södertälje sjukhus. Bild: Södertälje sjukhus.